Agenda 2023

1. Trainingsavonden vanaf dinsdag 28 maart

In 2023 wordt er vanaf 28 maart t/m eind september iedere dinsdagavond van 19.00-20.30/21.00 uur getraind op sportpark de Eendracht te Amsterdam op veld no. 11.

2. Zaalkaatsen zaterdag 1 april

In kader van het 100 jarig jubileum van de FBA organiseert de zaalkaatscommissie op zaterdag 1 april 2023 van 12.00-16.00 uur een zaalkaatswedstrijd in de sporthal van Heliomare te Wijk aan Zee.
(bewust op 1 april, omdat er op die datum geen andere zaalkaatswedstrijden gehouden worden).


Een ieder kaatst zo wie zo 3 keer, natuurlijk zijn er weer (Spanburger) rollades als prijzen & de nazit is als vanouds.

Aanmelden van/ voor deelname aan deze wedstrijd kan tot donderdag 30 maart 19.00 uur bij:
info@kaatsclubmasterdam.nl

Edwin Koopstra, ekoopstra@live.nl, 06-36598428

Anne de Jong, jonghofman@quicknet.nl, 0227-501098

Jelle Visser, jellevisser@xmail.nl, 06-51292313

3. KNKB-FBA wedstrijd op 10 juni

Op zaterdag 10 juni organiseert Kaatsclub Amsterdam haar jaarlijkse KNKB-FBA wedstrijd op sportpark de Eendracht te Amsterdam, op veld no.4

Aanvang is 11.00 uur en een ieder kan zich voor deelname tot 5 juni 19.00 uur aanmelden via de website van de KNKB of tot donderdag 8 juni 19.00 uur bij-via info@kaatsclubamsterdam.nl en op de trainingsavonden.

4. NK dames(bond)op zaterdag 24 juni

In kader van het 100 jarig jubileum van de FBA wordt op zaterdag 24 juni het NK dames (bond) georganiseerd door Kaatslcub Amsterdam op sportpark De Eendracht te Amsterdam op veld no. 4.

De organisatie daartoe is al in volle voorbereiding en Wopke Dotinga heeft de coordinatie van zo ruim 30 a 40 (benodigde) keurmeesters op zich genomen.

Zo zijn alle FBA verenigingen aangeschreven met het verzoek minstens 5 keurmeesters voor deze NK dames te leveren.

Dus ben jij lid-vriend van Kaatslub Amsterdam en zit jij nog niet in een commissie, meldt je dan voor 31 maart aan als keurmeester bij Wopke Dotinga, w.dotinga@quicknet.nl of bij info@kaatsclubamsterdam.nl

5. Snertpartij op zaterdag 23 september

Op zaterdag 23 september wordt het Kaatsseizoen afgesloten met de Snert partij op Sportpark de Eendracht te Amsterdam, op veld no. 11.

Aanvang is 10.00 uur en een ieder kan zich voor deelname tot 18 september 19.00 uur aanmelden via de website van de KNKB of tot donderdag 21 september 19.00 uur bij-via info@kaatsclubamsterdam.nl en op de trainingsavonden.

De Snertpartij is traditionele en bijzondere afsluiting van het kaatsseizeon. Traditioneel omdat deze al voor de 50e keer gehouden wordt en bijzonder, omdat klokslag 12.00 uur het kaatsen wordt stilgelegd om met z’n allen een stampende bord erwtensoep met roggebrood en spek te gaan eten & de (herfst)kransen zijn gemaakt van kastanjes en stoofperen.