Op dit moment kent de Kaatsclub Amsterdam een 2-tal ereleden:

Jan Teakema

Jan Teakema,

is erelid sedert 1993 en is gedurende 23 jaar penningmeester geweest van de vereniging.

 

 

 

 

Gerd Wouters

Gerd Wouters,

is 12 jaar voorzitter geweest van de vereniging. Als blijk van waardering voor zijn tomeloze inzet gedurende 4 opeenvolgende bestuursperiodes, werd hij begin 2005 verrast met de Gouwe Peer, behorende bij de toekenning van het erelidmaatschap van Kaatsclub Amsterdam.
Een eer die slechts een enkeling en dan ook alleen maar bij zeer bijzondere gelegenheden ten deel valt.