Jubileum partij FBA 100 jaar

In Dronten is afgelopen zaterdag onder perfecte omstandigheden de wedstrijd in het kader van 100 jaar FBA gevierd. Op de lijst stonden 20 parturen en vele familieleden en oud-kaatsers wisten de weg naar het veld te vinden.

De voorzitter memoreerde in zijn openingstoespraak op ludieke wijze de bijzondere positie van de FBA. Het kaatsen wordt gezien als een typisch Friese sport. Echter al daarvoor werd in de Hollanden op diverse plekken gekaatst. Zo namen in 1888 twee parturen uit Andijk deel aan de PC en werd in 1894 in Scheveningen tussen 4 Friese en 2 Hollandse parturen gestreden om de eer. De hypothese is dat het kaatsen ooit met de bedijking van het Bildt in 1505 ‘meegenomen’ is door immigranten vanuit het gebied rondom de Biesbosch. De bedijking van het Bildt werd destijds uitgevoerd door 1500 – jonge – mannen – gastarbeiders – onder andere afkomstig uit het dorp Wijngaarden en de streek Land van Altena. De naam Nij Altoena refereert daar nog aan. In het land van Altena ligt nu een van de FBA kaatsverenigingen: Hank-Dussen. Wijngaarden is de oude dorpsnaam van Sint Jacobiparochie. Het is heel wel denkbaar dat daar de roots van het Friese kaatsen liggen. De Hollandse emigranten zullen net als de Friezen om utens nu graag samen gekomen zijn en hun sporten van het thuisfront hebben gespeeld. Als de geschiedenis iets anders was verlopen was de KNKB een Hollandse sportorganisatie en Friesland daarbinnen de Federatie Friesland. Dan was Dussen wellicht het mekka van de kaatssport geweest.

Bovendien heeft de FBA verschillende vernieuwingen in de kaatssport gebracht. Zo was zij als betrokken bij de oprichting van de KNKB waarvan Amsterdam een van de initiatiefnemers was, is het zaalkaatsen ‘uitgevonden’ op Texel en groot geworden in Wieringerwerf, was er in de jaren 70 al een vrouwelijke scheidsrechter en wordt het wallball al sinds jaar en dag gespeeld in Den Haag en omstreken. Bij de FBA staat meedoen voorop.

Lolke Bierma uit Amsterdam kreeg voor zijn grote verdiensten in de kaatssport het bondsinsigne opgespeld door KNKB hoofdbestuurslid Bouwe Stiemsma. Lolke Bierma was onder meer voorzitter en bestuurslid van de kaatsvereniging in Amsterdam, van Concordia in Holwerd, van de FBA. In Friesland is hij bekend als scheidsrechter op vele KNKB wedstrijden. Hij staat bekend als een groot en positief-kritisch animator en organisator van het kaatsen.

Natuurlijk werd er ook ‘fuleindig’ gekaatst. De uitslagen zijn:

A klasse

Winnaars ronde

1 Johan Meirink, Ido de Haan en Froukje Meirink

2 Hielke Miedema, Liron Siderius en Bert Plat

3 Hidde Folkertsma, Andre Hoekstra en Siebren Feenstra

Verl. ronde

1 Marinus Grond, Tiede Boorsma en Foeke Dijkstra

2 Michel Terpstra, Ludy Limburg en Jacob de Jong

B Klasse

Winnaars ronde

1 Okke Tack, Wopke Dotinga en Douwe Kuperus

2 Marten Korf, Joost Kloet en Lydia van Mourik

3 Roel Westerhof, Trevor Scarce en Berend Smit

Verl. ronde

1 Johan Keijzer, Jan Veenstra en Piet Bosgraaf

2 Ritsert Weitenberg, Fokje Siderium en Geert Dijkstra

3 Rob van Otterloo, Wybe Symen van Ommen en Sjoerd Feenstra (tekst: W. Rienks).