Als kleine kaatsvereniging heeft de kaatsclub Amsterdam wel een aantal aansprekende prijzen gewonnen.

In 1907 behaalde de Kaatsclub Amsterdam (met J. Bosje, H. Brijker en S. Postma) de 4e prijs bij de Nederlandse Kampioenschappen. Lid Elie Zijlstra werd in 1958 en 1960 respectievelijk 2e en 4e op de PC. In 1956 werd Amsterdam (met T. van Dijk, E. Zijlstra en A. van Dijk) 8e op de Nederlandse Kampioenschappen en in 1962 5e (met C. Binsma, E. Zijlstra en H. Nota). Tussen 1980 en 1990 wonnen Siep Fennema, Henk Woppenkamp en Jan van der Linden (geboren Amsterdammer) regelmatig een prijs bij de Nederlandse Kampioenschappen (5e in 1983 en 8e in 1988).

In 1999 behaalden Willem Heeringa, Durk van der Meer en Marco Lautenbach de 6e prijs op deze wedstrijd.

In 2001 wist de Kaatsclub Amsterdam (met Willem Heeringa, Sybrant Tjoelker en Marco Lautenbach) in Ried voor het eerst in de historie een KNKB-afdelingswedstrijd te winnen. Binnen de Federatie van Buiten Afdelingen (FBA), het overkoepelende orgaan van alle verenigingen buiten Friesland, werd ook het nodige succes vergaard. Zo won kaatsclub Amsterdam bijna twintig keer de zogenaamde FBA-partij.