De ‘”vrienden van” Kaatsclub Amsterdam vormen een zeer speciale plaats binnen de vereniging.

Een gemêleerd gezelschap van nog niet of niet meer actief kaatsende personen, die sport in het algemeen en Kaatsclub Amsterdam in het bijzonder, een warm hart toedragen.
Zij die het kunnen waarderen dat de Kaatsclub Amsterdam zich ten doel stelt het beoefenen en bevorderen van de kaatssport en het stimuleren van de belangstelling voor deze sport. Maar het daarnaast juist ook waarderen dat er naast het kaatsen neven activiteiten worden ontplooid die generaties, fair play en topsport combineert.

De vrienden van Kaatsclub Amsterdam zorgen er door hun bijdrage voor dat de Kaatsclub Amsterdam juist dat kan blijven doen wat goed voor de vereniging en het kaatsen is.
De “vrienden van” worden door de Nieuwsbrief geïnformeerd over alle actuele activiteiten van de Kaatsclub Amsterdam, waarbij zij worden uitgenodigd deel te nemen aan nevenactiviteiten die tot de verbeelding spreken.

De Vrienden van