Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

januari 18, 2022

Organisatie

De kaatsclub Amsterdam is opgericht op 21 september 1902. Momenteel telt de kaatsclub ruim 30 leden, waarvan het merendeel de kaatssport actief beoefent.

Het bestuur van de kaatsclub Amsterdam ziet het stimuleren en faciliteren van de beoefening van de kaatssport in Amsterdam en omgeving als haar missie. Ze streeft er naar de beoefening van de kaatssport, in al haar facetten en op een passend niveau, optimaal aan te kunnen bieden aan haar leden en belangstellenden.Daartoe organiseert de kaatsclub Amsterdam zelf activiteiten en oefenavonden, waarvoor ze de benodigde faciliteiten verzorgt. Tevens is de kaatsclub Amsterdam lid van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond en de Federatie voor Buiten Afdelingen (FBA), het organisatieverband van kaatsverenigingen buiten Friesland.

 

Kader Kaatsclub Amsterdam beschikt over actief kader van leden en vrijwilligers welke allen hun eigen bijdrage leveren aan de hun zo geliefde kaatssport. Via het navigatiemenu kunt u nader met hun kennismaken.

 

 

Een organisatie als Kaatsclub Amsterdam heeft op de website natuurlijk ook een plek over voor de meer bijzondere leden die een speciale plek binnen de club hebben of verdiend hebben.