Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

januari 18, 2022

Kaatsclub Amsterdam

StatutenDe Kaatsclub Amsterdam is statutair opgericht op 21 september 1902. Reeds lang voor die tijd bestond echter al een kaatsvereniging in Amsterdam, maar die was niet officieel bij notariële akte opgericht. Deze vereniging was in 1897 echter wel al één van de grondleggers en van de NKB, de voorloper van de huidige KNKB.

Aansluitend aan de oprichtingsvergadering van de NKB werd het Nationaal Kampioenschap afdelingen gehouden. Op de lijst van 17 deelnemende verenigingen gaf de Kaatsclub Amsterdam ook al acte de présence.