buy discount wedding veil bridal veils on blushcheek.comIn kader van haar 100-jarig jubileum mocht Kaatsclub Amsterdam, voor het eerst in de historie, de organisatie van de Nederlandse Kaats Kampioenschappen voor jongens in de leeftijd van 14 t/m 16 jaar voor haar rekening nemen, “de Uitslag“. De beste 34 parturen uit Friesland hadden zich hiervoor aangemeld. Het kampioenschap werd gehouden op zaterdag 1 juni op het sportcomplex van het Nationaal Rugby Centrum op sportpark de Eendracht te Amsterdam-Geuzenveld, wat voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een ware kaatsarena. De deelnemers, begeleiders, genodigden en publiek kwamen o.a. met bussen van heinde en verre en werden met hoorngeschal ontvangen door twee authentieke herauten. Vervolgens werd een ieder tijdens het ontvangst in de foyer van het stadion onthaald op de enige echte Friese oranjekoek. Alle kaatsers, begeleiders, genodigden en keurmeesters ontvingen een blijvende herinnering in de vorm van een zeer trendy “bidon-lanyard” met jubileum tekst/logo. Onder het mom “Amsterdam, net even anders” waren alle keurmeesters deze dag herkenbaar voorzien van een Australische strohoed en vond de ravitaillering plaats vanuit een bolderkar. Tevens kon een ieder in de foyer het vaandel van de vereniging met alle door de vereniging in de afgelopen 100 jaar gewonnen eretekens bewonderen. Bij het betreden van het kaatsveld werd een ieders aandacht getrokken door de speciaal voor dit jubileum gemaakte grote “blikvanger” midden op het veld in de vorm van het jubileumlogo.

2002 - uitslag - Piet Paulusma

Kaatsclub Amsterdam had ook kans gezien de lokale, regionale en nationale pers en media te interesseren voor dit kampioenschap. Zo was Piet Paulusma van SBS6 bereid gevonden op vrijdag 31 mei, daags voor het kampioenschap, zijn weekeinde weerpraatje, op zijn bekende wijze, te verzorgen vanuit het Rugby Stadion. Hij voorspelde een ideale kaatsdag, zon overgoten, een strak blauwe hemel en nauwelijks wind, om vervolgens met alle aanwezige vrijwilligers een potje te gaan kaatsen. Daarnaast heeft TV-Noord Holland de gehele dag opnames van het kaatsen gemaakt. Genodigden, waaronder portefeuillehouder sportzaken deelraad Geuzenveld-Slotermeer, ambtelijk secretaris van de sportraad Amsterdam, vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van de KNKB en Permanente Commissie werden ontvangen in een daartoe speciaal beschikbaar gestelde ruimte op de 1e etage van het complex van het Nationaal Rugbycentrum.

Speciale dank gaat uit naar Wadner Colmer en Willem Oberman, welke namens V.v.V. Concordia uit Holwerd bereid gevonden waren in het beschikbaar stellen en aanleveren van alle benodigdheden voor het kunnen leggen van een tweetal velden. Ook het massaal en spontaan door leden van bij de Federatie van Buitenafdeling aangesloten verenigingen gehoor geven aan verzoek een keurmeesterfunctie te willen vervullen heeft ons allen erg goed gedaan.

2002 - uitslag - Finale NK Jongens

Mede door het mooie weer, een publieke belangstelling van ruim 400 personen, de schitterende accommodatie en perfecte regie werden de deelnemende parturen extra gestimuleerd en brachten een zeer spannend kampioenschap en kaatstechnisch van zeer hoog niveau. Zo moest het absoluut favoriete partuur van Witmarsum met Jacob Zaagemans, Gert-Jan Meekma en Herman Sprik in de eerste omloop alles uit de kast halen om de tweede ronde te halen. Pas op 5-5 en 6-4 werd tegenstander St. Jacobiparochie naar de kleedkamers verwezen. Ook in de finale tegen het partuur van Wommels met Kees Adema, Erik Haitsma en Edwin de Jong moest het partuur van Witmarsum “vol aan de bak” om uiteindelijk op de stand 5-4 en 6-4 het Nederlands Kampioenschap te winnen. Het partuur van Oudebildtzijl met Piet Wassenaar, Geert J. Faber en Erik J. Wassenaar werd verrassend derde. De parturen van Burgwerd (Nico Dijkstra, Thijs Strikwerda en Tjerk Okkema) en Stiens (Site Ferwerda, Jaap Oostra en Geert Faber) deelden de vierde prijs.