Caetsbaen in 1544Het kaatsen is in Amsterdam door de eeuwen heen op verschillende locaties in de stad beoefend. Zo bestond er rond 1500 een open kaatsbaan tussen de huidige Servetsteeg en Pijlsteeg (achter het tegenwoordige hotel Krasnapolsky, gesitueerd op de Dam).

Op dit kaartfragment van Cornelis Anthonisz uit 1544 staan "De Groote Caetsbaen" (A) en "De Kleine Caetsbaen" (B). Ter Oriëntatie: midden onder de Dam (Die Plaetze) met het toenmalige stadshuis, nu "Het Paleis op de Dam". Het water tussen de kaatsbaan is de nieuwezijds achterburgswal, nu Spuistraat. Beide banen waren eigendom van de regentenfamilie Spiegel. De waarde van "De Groote Caetsbaen" werd destijds geschat op f 5000 en die van de "De Cleyne Caetsbaen" op f 2200.

Concertgebouw AmsterdamTer bepaling van de gedachten: de riante woning van de familie "opt Water" was destijds f 8500 waard. Ook de kaatsclub Amsterdam heeft diverse locaties gekend, waar men het Friese kaatsspel beoefende. Voor de Tweede Wereldoorlog kaatste men op de ijsbaan voor het Concertgebouw (het tegenwoordige Museumplein), waar de kaatsclub de beschikking had over een "echte" tribune en kleedhokjes in het centrum van Amsterdam. Als kleine vereniging moest de kaatsclub Amsterdam echter ook vaak schipperen om een locatie te kunnen krijgen. Via de Zuidelijke Wandelweg (Zuid), Van Hallstraat (Oud West), Fazantenweg (Noord), Van Galenstraat (Oud West) is de kaatsclub terecht gekomen op het sportpark De Eendracht (Geuzenveld/Slotermeer).

Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er geen officiële wedstrijden gehouden. Wel werd toen iedere twee weken een ledenwedstrijd gehouden, waarbij de dagprijs bestond uit schoenpoetsmiddelen (!!).