NK dames(bond)

In kader van het 100 jarig jubileum van de FBA wordt op zaterdag 24 juni het NK dames (bond) georganiseerd door Kaatslcub Amsterdam op sportpark De Eendracht te Amsterdam op veld no. 4.

De organisatie daartoe is al in volle voorbereiding en Wopke Dotinga heeft de coordinatie van zo ruim 30 a 40 (benodigde) keurmeesters op zich genomen.

Zo zijn alle FBA verenigingen aangeschreven met het verzoek minstens 5 keurmeesters voor deze NK dames te leveren.

Dus ben jij lid-vriend van Kaatslub Amsterdam en zit jij nog niet in een commissie, meldt je dan voor 31 maart aan als keurmeester bij Wopke Dotinga, w.dotinga@quicknet.nl of bij info@kaatsclubamsterdam.nl