2002 - Tusenspel - Vaandel Kaatsclub AmsterdamOp zaterdag 8 juni werd in kader van het 100-jarig jubileum een kaatswedstrijd gehouden voor leden, oud leden en andere liefhebbers, "het Tussenspel". Dit eveneens op sportpark de Eendracht te Amsterdam-Geuzenveld, maar dan bij de knusse, gezellige accommodatie van Sloterpark/AGS. Wederom was het stralend weer en was de accommodatie schitterend aangekleed. Voorafgaande aan de wedstrijd was er een officiële receptie ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Kaatsclub Amsterdam met veel genodigden en sprekers. Zo mocht voorzitter Gerd Wouters uit handen van mevrouw Maij, wethouder sport centrale stad, de legpenning van de stad Amsterdam ontvangen, welke wordt uitgereikt aan een 100-jarige vereniging. 

2002 - Tusenspel - KNKB Vlag

Van de heer Piersma, voorzitter van de KNKB, ontving het bestuur van de Kaatsclub Amsterdam de KNKB-vlag, welke wordt uitgereikt aan een 100-jarige vereniging. Van de heer Kees Sikkema, voorzitter van de Federatie van Buitenafdelingen mocht Gerd Wouters een karakteristieke "ald sok" met inhoud ontvangen.

Gekaatst werd er natuurlijk ook. In 3 categorieen werd gestreden om de eer. Bij de senioren werd de eerste prijs geheel verdient gewonnen door het partuur van Jouke de Jong (Flevoland), Harry Brand (Heemskerk) en absolute gangmaker Siebrand Tjoelker (Amsterdam). De tweede prijs ging naar Arjen Hettinga (Den Haag), Ludi Limburg (Flevoland) en Berend Smit (Uithoorn). De derde prijs was voor Ido de Haan (Tilburg), Wopke Dotinga (Hoofddorp) en Hielke Venema (Den Haag). De vierde prijs was voor Gerben Bootsma (Den Haag), Gerard Ypenga (Amsterdam) en Richard Beukema (Den Haag).

2002 - Tusenspel - Orientaals BuffetBij de senioren 45+ werd de eerste prijs gewonnen door Jan Veenstra (Apeldoorn), Siebe v.d. Zee (Dronten) en Cor Binsma (Apeldoorn). De tweede prijs ging naar Johan Schoot (Zurich), Klaas Ekhart (Haarlem) en Jan Dijkstra (Wormer). De derde prijs was voor Lieuwe Boersma (Apeldoorn), Anne de Jong (Middenmeer) en Geert Dijkstra (Flevoland). De vierde prijs was voor Rinze v.d. Berg (Wieringerwerf), Tom Twerda (Putten) en Meindert de Haan (Itens). Bij de dames was de eerste prijs voor Rinnie Koopstra (Leeuwarden), tweede prijs voor Ytsje Baarda (Tilburg) en derde prijs voor Bianca Buffing (Amsterdam). De prachtige kransen voor de prijswinnaars waren gemaakt en aangeboden door Marco Lautenbach. Daarnaast kregen de prijswinnaars een, eenmalig en speciaal voor dit jubileum gemaakte, medaille met kroontje en logo van Kaatsclub Amsterdam.

Na afloop van het kaatsen was er voor de deelnemers een Oriëntaal buffet dansant, waarmee ook deze dag een waardige en feestelijke afronding kreeg.