… Er komt een kaats …

Alle vanuit de start beschreven situaties leveren directe winst voor de opslag of uitslagpartij op. Maar wat gebeurt er als er geen directe winst is en de bal na heen en weer te zijn geslagen in het speelveld tussen voorlijn en bovenlijn tot stilstand komt?

Dit is een onbesliste slag die wordt gemarkeerd met een wit blokje, de eerste kaats, op de plaats waar de bal tot stilstand is gekomen of gekeerd. Vervolgens gaat de voor-minst opslager opslaan vanuit de voorste helft van het opslagvak. Daarbij kan weer directe winst ontstaan.
De voor-minst opslager slaat net zo vaak op totdat een van de partijen zes punten heeft behaald of er weer een onbesliste slag valt. Deze tweede onbesliste slag wordt met een rood blokje, de tweede kaats, gemarkeerd op de plaats waar de bal tot stilstand komt.

In beide gevallen (bij zes en één kaats of bij twee kaatsen) wordt nu gewisseld van speelhelft.