… scheidsrechter, keurmeesters en aanmerkers…

De wedstrijd wordt geleid door één of twee scheidsrechters die ondersteund worden door keurmeesters. Elke keurmeester (soort grensrechters) houdt (een deel van) een bepaalde lijn in de gaten.

De stand wordt door een telegrafist bijgehouden op de telegraaf, terwijl de kaatsen door de aanmerker worden gemarkeerd met het witte of rode blokje.