… en de prijzen.

De kaatsers van het winnende partuur krijgen in ieder geval een krans als prijs. Deze kransen worden meestal als trofeeën aan de muur gehangen; het aantal kransen vormt een afspiegeling van het succes van een kaatser in een seizoen dat loopt van eind april tot eind september.

Alle prijswinnaars krijgen vaak een ereteken en/of een een ander (huishoudelijk) voorwerp als prijs. In het verleden werd heel vaak om (gouden) horloges gekaatst en gouden/zilveren tientjes gekaatst. Zo krijgen de winnaars van de freulewedstrijd ieder een gouden horloge en de winnaars van de PC onder andere vijf gouden Willems en een geldbedrag.

Soms wordt van het winnende partuur de meest bepalende kaatser tot “koning” gekroond.
De koning ontvangt daarvoor een wisselprijs, zoals bijvoorbeeld de zilveren koningsbal bij de PC.