De kaatsclub Amsterdam telt op dit moment circa 30 leden, die allen enthousiast betrokken zijn bij de kaatsclub. Het merendeel van de leden is daarbij ook actief als kaatser. Tevens zijn zowel het bestuur als de leden betrokken bij allerlei ontwikkelingen op sportgebied en participeren bij grote sportevenementen in Amsterdam.

Kaatsen is een sport voor jong tot oud die zowel recreatief als als topsport kan worden beoefend, daarbij is kaatsen is een echte zomersport en kan prima gecombineerd worden met andere sporten.