Bestuur Kaatsclub Amsterdam 1952Eén van de grote voortrekkers van het kaatsen buiten Friesland was Folkert Wiersma, onderwijzer en onder andere lid van het hoofdbestuur van NKB van 1923-1932. Ook Grietsen de Groot en Rintje Wijngaarden, bestuursleden van het eerste uur, hebben een belangrijke rol gespeeld in de historie van de kaatsclub Amsterdam.

Kaatslijst uit 1952Kaatslijst uit 1952Bij het 50-jarig jubileum van de kaatsclub Amsterdam in 1952 werd een speciale wedstrijd georganiseerd voor kaatsers op het hoogste landelijk niveau. Aan deze wedstrijd deden ook de Amsterdammers Hendrik Nota en Cees Andringa mee.