Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

januari 18, 2022

31-05-2002: It keatsen bynt ús, net de fryske kultuer en taal


31-05-2002: Leeuwarder Courant

Ooit, we spreken dan over 500 jaar geleden, werd de kaatssport beoefend door lieden uit de gegoede burgerij. Ook in Amsterdam, waar een 'Open Caetsbaen' lag tussen de Servetsteeg en Pijlsteeg …..