Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

januari 17, 2022

Zaalkaatsen te Wieringerwerf


zuiderzeehalOok deze winter wordt er op onderstaande zaterdagen weer gekaatst in de Zuiderzeehal te Wieringerwerf. Iedere deelnemer kaatst 3 partijen op zijn of haar niveau in de A-, B- of C-klasse met met steeds wisselende maten. Dagprijzen voor de winnaars zijn als vanouds de welbekende ‘Spakenburger’ rollades.
Aanvang is 10.00 uur en opgave is mogelijk tot woensdag 19.00 uur voorafgaande de betreffende wedstrijddag bij:
      Anne de Jong, 0227 – 501 098
      Jelle Visser,     0251 – 650 309
      of via info@kaatsclubamsterdam.nl 

Zaalkaatsdata:

29 oktober 2011                         21 januari 2012
19 november 2011                     11 februari 2012
17 december 2011                     24 maart 2012