Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

september 18, 2021

Nynke in het straatlicht gezet


Tijdens de jaarvergadering van Kaatsclub Amsterdam op 6 maart j.l. is al weer volop vooruitgekeken naar het komende kaatsseizoen. Vanaf de eerste dinsdag van april t/m de 2e dinsdag in september wordt er van 19.00-20.45 uur getraind op het veld achter het Nationaal Rugby Centrum op sportpark de Eendracht te Amsterdam. Op zaterdag 7 juni wordt de jaarlijkse KNKB-FBA wedstrijd gehouden. Op zaterdag 28 juni wordt er in het Vondelpark gekaatst. Het kaatsseizoen wordt traditioneel afgesloten met de zgn. 'Snertpartij' op 27 september. Tijdens de jaarvergadering is Marcus Frietema gekozen tot nieuwe secretaris van de Kaatsclub en mocht aftredend secretaris Nynke Brandsma uit handen van Lolke Bierma een heuse Amsterdamse Ritter straatlantaarn in ontvangst nemen als dank voor haar bevlogen inzet.