Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

januari 17, 2022

FBA wedstrijd te Amsterdam


Heerlijk zon overgoten kaatsdag in Amsterdam.

 

Op zaterdag 3 juni werd de jaarlijkse KNKB – FBA wedstrijd te Amsterdam gehouden op Sportpark de Eendracht te Amsterdam-Geuzenveld, waar alle kaatsers te gast waren bij Spark United.

 

Bij de afdelingswedstrijd was de eerste prijs voor Hilversum met Site Ferwerda, José Grond en Marinus Grond. De 2e prijs was voor Amsterdam-2 met Marco Lautenbach, Wopke Dotinga en Marcus Frietema. De 3e prijs was voor Hank-Dussen met Ido de Haan, Harmen-Tjalling Holwerda en Willem Rienks.

 

Bij de door elkaar loten wedstrijd was de 1e prijs voor Arjen Staphorsius (Dronten), Berend Smit (Uithoorn) en Sjoerd Feenstra (Dronten).

De 2e prijs was voor Gerrie Otter (Goutum), Jan Veenstra (Apeldoorn) en Sieger Siderius (Dronten).

De 3e prijs was voor Rob Deinum (Almere), Auck Broersma (Amsterdam) en Gerben de Vries (Utrecht).

 Tot beste speler van de dag werd Site Ferwerd uitverkoren.