Go to ...

Kaatsclub Amsterdam

Alles over Kaatsen in Amsterdam

Zoeken

RSS Feed

januari 17, 2022

Kaatsen in Amsterdam


Kaatsclub Amsterdam Museumplein 2008 Ook in Amsterdam werd reeds in de Middeleeuwen gekaatst, niet altijd tot ieders genoegen. Zo verbood de stad Amsterdam in 1413 het kaatsen "upt Kerchof". In 1564 werd zelfs een boete van 2 carolus guldens opgelegd als op straten of pleinen gekaatst werd.

Kaatsen bleef desondanks ook in Amsterdam populair, ook bij de elite. Zo bleek schepen en burgerhopman Jan Hooft in 1587 niet thuis bij de onverwacht vroege aankomst van Leyecester voor diens bezoek aan Amsterdam. Hij stond nog op de "caetsbaen"!!